INSTALACIJA
MONTAŽA
MODERNIZACIJA

dizala i pokretnih stubišta
"Simplex stoji za
najvišu kvalitetu,
sigurnost i odgovornost.
Ne samo na gradilištu."

GLOBALNO
SMO PRISUTNI!

NOVI PROJEKT - poslovna zgrada "22 Bishopsgate", London, UK

Vođenje montaže i instalacija, 2018

Ukupno 6 dizala:

 • 4 "Mid-Rise" putnička dizala, 26 osoba, 2000 kg, 5 m/s, 21 stanica, visina 109 m
 • 2 "Shuttle" dizala, 33 osobe, 2250 kg, 8 m/s, 2 stanice, visina 257 m

 

Posebnosti:

 • dva najviša dizala u Europi
 • zgrada smještena u samom centru londonskog Citya
 • visina 278 m, 62 kata

 

NOVI PROJEKT - "SPECTRUM OF THE SEAS" - brod za krstarenja
brodogradilište "MAYER WERFT", Papenburg, Njemačka

Vođenje montaže i instalacija, 2018

Ukupno 10 dizala:

 • 4 dizala, nosivost 1950 kg, 14 stanica
 • 6 dizala, nosivost 1850 kg, 14 stanica

 

Posebnosti:

 • ugradnja dizala na brodu za krstarenja, duljine 348 m
 • ugradnja tijekom gradnje broda na suhom navozu
 • kapacitet 4900 putnika

 

NOVI PROJEKT - UKSH CAMPUS, Lübeck, NJEMAČKA

Vođenje montaže i instalacija, 2017-2018

13 dizala ukupno

 • 2 dizala, brzina 1 m/s, nosivost 800 kg, 10 osoba, 3 stanice, 11 m
 • 1 dizalo, brzina 1 m/s, nosivost 1600 kg, 24 osobe, 3 stanice, 15 m
 • 3 dizala, brzina 1,6 m/s, nosivost 1800 kg, 24 osobe, 6 stanica, 26 m
 • 2 dizala, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 6 stanica, 21 m
 • 3 dizala, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 7 stanica, 25 m
 • 1 dizalo, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 6 stanica, 29 m
 • 1 dizalo, brzina 1 m/s, nosivost 4600 kg, 46 osoba, 6 stanica, 21 m

 

 

 

NOVI PROJEKT - UKSH CAMPUS, KIEL, NJEMAČKA

Vođenje montaže i instalacija, 2017-2018

13 dizala ukupno

 • 2 dizala, brzina 1 m/s, nosivost 800 kg, 10 osoba, 2 stanice, 8 m
 • 3 dizala, brzina 1,6 m/s, nosivost 1800 kg, 22 osobe, 7 stanica, 23 m
 • 1 dizalo, brzina 1 m/s, nosivost 1800 kg, 22 osobe, 2 stanice, 4 m
 • 3 dizala, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 7 stanica, 23 m
 • 1 dizalo, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 8 stanica, 26 m
 • 1 dizalo, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 4 stanice, 10 m
 • 1 dizalo, brzina 1,6 m/s, nosivost 2500 kg, 33 osobe, 5 stanica, 12 m
 • 1 dizalo, brzina 1 m/s, nosivost 4600 kg, 61 osoba, 7 stanica, 23 m

 

 

NOVI PROJEKT - LIME STREET 52, LONDON, UK

Vođenje montaže i instalacija, 2016-2018

10 dizala ukupno

 • 3 highrise TWIN-dizala, brzina 4 m/s, nosivost 1600 kg, 15 stanica, 142 m
 • 1 protupožarno dizalo, brzina 3,0 m/s, nosivost 1000 kg, 39 stanica, 142 m
 • 2 midrise TWIN-dizala, brzina 2,5 m/s, nosivost 1600 kg, 14 stanica, 99 m
 • 4 lowrise TWIN-dizala, brzina 2,5 m/s, nosivost 1600 kg, 14 stanica, 52 m

 

Posebnosti:

 • poslovni neboder u Londonskom City-u, visine 190 m,
 • arhitekt Kohn Pedersen Fox

NOVI PROJEKT - 1 BANK STREET, LONDON, UK

Vođenje montaže i instalacija, 2017-2018

23 dizala ukupno:

 • 8 "mid-rise" dizala, nosivosti 1800 kg, brzine 3.5 m/s, 12 stanica, visine 96 m,
 • 8 "high-rise" dizala, nosivosti 1800 kg, brzine 5 m/s, 11 stanica, visine 128 m,
 • 2 teretna dizala, nosivosti 3000 kg, brzine 3.5 m/s, 31 stanica, visine 149 m,
 • 3 "low-rise" dizala, nosivosti 1800 kg, brzine 2.5 m/s, 9 stanica, visine 47 m,
 • 1 "low-rise" dizalo, nosivosti 1800 kg, brzine 2.5 m/s, 11 stanica, visine 56 m,
 • 1 "low-rise" dizalo, nosivosti 1800 kg, brzine 2.5 m/s, 31 stanica, visine 149 m.

 

Posebnosti:

 • poslovna zgrada sa 27 katova, ukupne površine 65 000 m2
 • visina 145 m
 • arhitekt Kohn Pedersen Fox

 

Novi projekt – Toranj Marseillaise, Marseille, Francuska

Vođenje montaže i instalacija, 2017-2018

9 dizala ukupno

 • 4 dizala, brzina 4,00 m/s, nosivost 1600 kg, 14 stanica
 • 4 dizala, brzina 7,00 m/s, nosivost 1600 kg, 16 stanica
 • 1 dizalo, brzina 7,00 m/s, nosivost 1600 kg, 32 stanice

 

Posebnosti:

 • poslovna zgrada sa 31 katom, ukupne površine 35 000 m2
 • visina 135 m
 • arhitekt Jean Nouvel

 

EU Projekt

 

 

Naziv projekta:                     Dizala bez granica

Ukupna vrijednost projekta: 16.070.555,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:   12.856.444,00

Bespovratna potpora:            5.954.616,05

Razdoblje provedbe:            15.05.2017.-15.05.2018.

Voditelj projekta:                   Siniša Stanić

Koordinator projekta i kontakt osoba: Danijel Kušljić,  danijel.kusljic@simplex.hr

 

Opis projekta:

 

Projektom ˝Dizala bez granica˝ obiteljsko poduzeće Simplex, doprinijet će jačanju konkurentnosti industrije u montaži i proizvodnji dizala na domaćem i međunarodnim tržištima.

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća proširenjem postojećim kapaciteta te diversifikacijom proizvodnje komponenti dizala i vlastitih dizala.

Navedeni projekt je od iznimne važnosti za poduzeće, jer će planiranim ulaganjem biti u mogućnosti zadovoljiti potražnju za proizvodima koja je znatno veća od postojećih proizvodnih kapaciteta. Postojeći kupci iskazali su interes za puno većom količinom proizvoda od postojeće, što tvrtka trenutno nije u mogućnosti proizvesti i isporučiti., te postoji rizik od gubitka djela tržišta.

Jedan od preduvjeta daljnjeg rasta je i diversifikacija proizvoda, a ne samo povećanje količine postojećih grupa proizvoda. Navedeno zahtjeva zaokruživanje proizvodnog ciklusa i isporuku finalnog proizvoda za kupce - dizala, što će se predmetnim projektom i realizirati. Od trenutnih strojeva tvrtke, 50% je zastarjelo te ne zadovoljava zadane razine kvalitete. Kako bi se proizvodi izradili prema traženim karakteristikama i zahtjevima svaki od pripremljenih poluproizvoda treba biti u tolerancijskim vrijednostima prema projektu, a što ova polovica strojeva ne može postići. Problemi nedovoljne tehnološke opremljenosti i kapaciteta koji dovode do nezadovoljavajuće razine kvalitete, nedovoljne količine postojećih proizvoda te nepostojanje pojedinih proizvoda u proizvodnom asortimanu poduzeća onemogućavaju rast proizvodnje a time i povećanje prihoda od prodaje proizvoda te ujedno i prihoda od izvoza.

Ulaganje u nove strojeve i opremu dovest će ne samo do proširenja proizvodnih kapaciteta nego i podizanja stupnja tehnološke opremljenosti u smislu povećanja kvalitete obrade materijala, učinkovitosti proizvodnih procesa, skraćivanje vremena potrebnog za cjelokupan proizvodni proces, te poštivanje definiranih rokova isporuke smanjenjem vremena i troškova proizvodnje. Navedenim ulaganjem će se reorganizirati postojeći proizvodni procesi i pokrenuti proizvodnja novih grupa proizvoda, što će rezultirati uvođenjem u proizvodnju 6 novi grupa proizvoda te zaokruživanjem proizvodnog ciklusa.

Kako bi se povećala prisutnost i prepoznatljivost poduzeća Simplex na domaćem i međunarodnom tržištu, planirana su ulaganja u promotivne aktivnosti te sudjelovanje na dva međunarodna sajma na kojima će osim postojećih predstaviti i novi proizvodi.

S obzirom na proširenje postojećih kapaciteta i diversifikaciju proizvoda te uvođenje novih tehnologija, neophodno je usavršavanje zaposlenika koje kontinuirano prati razvoj poduzeća te svojim inovativnim pristupom dovode do pomicanja granica u montaži i proizvodnji dizala i to na međunarodnom tržištu.

Širenjem kapaciteta, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice i unaprjeđenjem tehnološkog stupnja, povećanjem kompetencija zaposlenika u segment proizvodnje komponenti dizala te povećanjem prisutnosti i prepoznatljivosti tvrtke na međunarodnom tržištu povećat će se konkurentnost tvrtke.

U konačnici, realizacija projekta omogućit će poduzeću zadržavanje postojećih radnih mjesta te dodatno upošljavanje 20 djelatnika, porast prihoda od prodaje za 23% te prihoda od izvoda za 22% u odnosu na baznu 2015 godinu. Prethodno navedenim pokazateljima vidljiv je ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

 

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Simplex d.o.o.