Uprava

Generalni direktor

Siniša Stanić

Telefon +385 35 624 409
E-mail   sinisa.stanic@simplex.hr
              sinisa.stanic@simplexaufzugsmontage.de

Izvršna direktorica

Marina Stanić Pavlović

Telefon +49 40 7029 3657
E-mail   marina.stanic@simplex.hr
              marina.stanic@simplexaufzugsmontage.de
 

Tehnički direktor

Ivan Stanić

Telefon +385 35 624 409
E-mail ivan.stanic@simplex.hr

INSTALACIJA I MONTAŽA

Kontakt osoba

Ivica Sirovina

Telefon +385 35 250 416

E-mail   simplex@simplex.hr 
              simplex@simplexaufzugsmontage.de

 

KOMPONENTE DIZALA

Kontakt osoba

Marko Aračić

Telefon +385 35 624 428
E-mail sales@simplex.hr

 

POSAO U SIMPLEXU

Kontakt osoba

Hrvoje Dankić

Telefon +385 35 425 526
E-mail   career@simplex.hr 
              jobs@simplex.hr