Mogućnosti

Investiranjem u vlastite proizvodno skladišne kapacitete ulazimo u novu dimenziju poslovanja. Izborom strojeva i opreme najviše svjetske kvalitete korištenjem suvremenih rješenja za planiranje i praćenje proizvodnje te stalnim ulaganjem u ljudske potencijale osigurali smo pretpostavke da ovaj novi segment poslovanja brzo dostigne stupanj izvrsnosti kakav imamo u montaži dizala.