POLITIKA KVALITETE, SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Shvaćajući kvalitetu procesa rada, proizvodnje i poslovanja kao najvažniji faktor konkurentnosti i uspješnosti na tržištu, uvijek i u potpunosti ispunjavajući zahtjeve klijenta/korisnika, organizacija SIMPLEX d.o.o. teži osigurati njihovo povjerenje i zadovoljstvo kvalitetom svojih usluga ugradnje i održavanja dizala i transportnih sustava te proizvodnjom dizala, komponenti za dizala i specijalnih alata uz stalno unapređenje kvalitete u svim fazama procesa rada i poslovanja.

Organizacija u tom smislu daje veliki značaj obučavanju zaposlenika u pogledu stručnosti izvođenja poslovnih zadataka, kvalitete, sigurnosti na radu i odnosa prema okolišu. 

Kvaliteta je, za sve zaposlene, odgovornost za stalno ispunjavanje svih zahtjeva klijenata/korisnika i svih zahtjeva kvalitete od strane:

·         Dobavljača

·         Vlastitih procesa rada i poslovanja

Odlučni smo poduzeti sve da naši zaposlenici budu uzor i prepoznati od strane klijenta (naručitelja usluga) kao osobe u koju se ima puno povjerenje da će zadane aktivnosti biti napravljene s vrhunskom kvalitetom.

Odlučni smo poduzeti primjerene praktične mjere na prevenciji i kontinuiranom poboljšanju, te poduzimanju aktivnosti da ne dođe do incidentnih situacija u sustavima kvalitete i sigurnosti.

Odlučni smo da kroz primjenu sustava ispoštujemo sve primjenjive zahtjeve standarda, te da implementiramo i pridržavamo se svih primjenjivih zakonskih i drugih propisa.

U Slavonskom Brodu, 25.03.2019.

 

Generalni direktor

Siniša Stanić