EU PROJEKT

DIZALA BEZ GRANICA

 

Projektom ˝Dizala bez granica˝ vrijednim 16.070.555,00 kn od čega bespovratna potpora iznosi 5.954.616,05 kn obiteljsko poduzeće Simplex, doprinijet će jačanju konkurentnosti industrije u montaži i proizvodnji dizala na domaćem i međunarodnim tržištima. 

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća proširenjem postojećim kapaciteta te diversifikacijom proizvodnje komponenti dizala i vlastitih dizala. Navedeni projekt je od iznimne važnosti za poduzeće, jer će planiranim ulaganjem biti u mogućnosti zadovoljiti potražnju za proizvodima koja je znatno veća od postojećih proizvodnih kapaciteta. Postojeći kupci iskazali su interes za puno većom količinom proizvoda od postojeće, što tvrtka trenutno nije u mogućnosti proizvesti i isporučiti., te postoji rizik od gubitka djela tržišta.

Jedan od preduvjeta daljnjeg rasta je i diversifikacija proizvoda, a ne samo povećanje količine postojećih grupa proizvoda. Navedeno zahtjeva zaokruživanje proizvodnog ciklusa i isporuku finalnog proizvoda za kupce - dizala, što će se predmetnim projektom i realizirati. Od trenutnih strojeva tvrtke, 50% je zastarjelo te ne zadovoljava zadane razine kvalitete. Kako bi se proizvodi izradili prema traženim karakteristikama i zahtjevima svaki od pripremljenih poluproizvoda treba biti u tolerancijskim vrijednostima prema projektu, a što ova polovica strojeva ne može postići. Problemi nedovoljne tehnološke opremljenosti i kapaciteta koji dovode do nezadovoljavajuće razine kvalitete, nedovoljne količine postojećih proizvoda te nepostojanje pojedinih proizvoda u proizvodnom asortimanu poduzeća onemogućavaju rast proizvodnje a time i povećanje prihoda od prodaje proizvoda te ujedno i prihoda od izvoza.

Ulaganje u nove strojeve i opremu dovest će ne samo do proširenja proizvodnih kapaciteta nego i podizanja stupnja tehnološke opremljenosti u smislu povećanja kvalitete obrade materijala, učinkovitosti proizvodnih procesa, skraćivanje vremena potrebnog za cjelokupan proizvodni proces, te poštivanje definiranih rokova isporuke smanjenjem vremena i troškova proizvodnje. Navedenim ulaganjem će se reorganizirati postojeći proizvodni procesi i pokrenuti proizvodnja novih grupa proizvoda, što će rezultirati uvođenjem u proizvodnju 6 novi grupa proizvoda te zaokruživanjem proizvodnog ciklusa.

Kako bi se povećala prisutnost i prepoznatljivost poduzeća Simplex na domaćem i međunarodnom tržištu, planirana su ulaganja u promotivne aktivnosti te sudjelovanje na dva međunarodna sajma na kojima će osim postojećih predstaviti i novi proizvodi.

S obzirom na proširenje postojećih kapaciteta i diversifikaciju proizvoda te uvođenje novih tehnologija, neophodno je usavršavanje zaposlenika koje kontinuirano prati razvoj poduzeća te svojim inovativnim pristupom dovode do pomicanja granica u montaži i proizvodnji dizala i to na međunarodnom tržištu.

Širenjem kapaciteta, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice i unaprjeđenjem tehnološkog stupnja, povećanjem kompetencija zaposlenika u segment proizvodnje komponenti dizala te povećanjem prisutnosti i prepoznatljivosti tvrtke na međunarodnom tržištu povećat će se konkurentnost tvrtke.

U konačnici, realizacija projekta omogućit će poduzeću zadržavanje postojećih radnih mjesta te dodatno upošljavanje 20 djelatnika, porast prihoda od prodaje za 23% te prihoda od izvoda za 22% u odnosu na baznu 2015 godinu. Prethodno navedenim pokazateljima vidljiv je ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

EU PROJEKT

E-IMPULS

Na popisu tvrtki koje su uz pomoć projekta E-impuls povukle bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj našao se i slavonskobrodski Simplex. Na natječaj koji je u srpnju 2016. godine objavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Simplex je prijavio projekt pod nazivom „CNC graviranje“.

U pozivu namijenjenom poticanju investicija i proširenju kapaciteta u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga tvrtka je ostvarila najviši pojedinačni iznos potpore koji je za poduzetnike iznosio 300.000,00 kn. Kroz projekt vrijedan ukupno 674 500,00 kn tvrtka je upotpunila proizvodni pogon s dva nova vrijedna stroja.

Riječ je o CNC laseru za graviranje i CNC portalnoj glodalici za graviranje.

Simplex tako izravno ulaže sredstva u nabavku visokosofisticirane opreme čije performanse i preciznost mogu odgovoriti na sve zahtjeve kupaca u tom segmentu obrade materijala. Nabavka dva nova stroja korak je bliže ka potpunoj opremljenosti proizvodnog pogona s ciljem dostizanja najsuvrememijih standarda Simplexa u segmentu proizvodnje dijelova za dizala. Projekt se provodi od 1. prosinca 2017. do 1. srpnja 2018. godine.