Naše usluge

Instalacija i modernizacija dizala i pokretnih stepenica

Naša osnovna djelatnost je instalacija i modernizacija dizala i pokretnih stubišta.
Bilo da se radi o grupi dizala ili kompleksnim postrojenjima osobnih dizala
individualizirana posebna rješenja za Highrise dizala ili dizala 
s specijalnim zahtjevima kao što su krevetna dizala u bolnicama,
teretna ili protupožarna dizala - mi preuzimamo
stručnu i sigurnu montažu vaših dizala. S kompetentnim upravljanjem projektima i stručnim zaposlenicima koji kontinuirano nadograđuju svoja znanja i vještine ispunjavamo najviše zahtjeve tehničkih standarda i sigurnosti na radu.

Montaža

 • osobna dizala (Highrise i Lowrise)
 • teretna dizala
 • protupožarna dizala
 • bolnička dizala

Modernizacija

 • demontaža starih dizala
 • montaža i ugradnja novih dizala

Pokretna stubišta

 • stručna instalacija pokretnih stubišta i svih pokretnih sistema

Upravljanje projektima

 • organizacija i planiranje u sklopu kompleksnih gradilišta
 • besprijekorni procesi na gradilištu za vrijeme dostave,
  montaže i instalacije za vrijeme tekućih radova