MAX & MORITZ, BERLIN, GERMANY

Instalacija dizala, 2021-u tijeku

U Berlinu smo započeli instalaciju 6 dizala u dva stambena tornja Max&Moritz.

MAX - južni stambeni toranj: 23 kata, cca. 86 m visine, cca. Površina od 23.100 m² za stanove, urede, trgovine, restorane, krovne vrtove i bazen.

MORITZ - sjeverna stambena kula: 26 katova, cca. 96 m visok - najviša stambena zgrada u Berlinu, cca. Površina od 21.100 m² za stanove i poslovne subjekte

cobe.dk

Ukupno 22 dizala:

broj jedinica vrsta brzina nosivost stanice visina
4 dizalo 1 m/s 1125 kg 8 25 m
3 dizalo 1 m/s 1125 kg 8 25 m
3  dizalo  1 m/s 1125 kg 7 22 m
2 dizalo 1.6 m/s 1000 kg 16  53 m
4 dizalo 3 m/s 1350 kg  22  75 m
4 dizalo 3 m/s 1350 kg 28 m
2 dizalo 1.6 m/s 1000 kg 13 47 m